Intressanta historiska händelser i Närke

Närke och Örebro har precis som alla andra regioner och städer i Sverige en intressant historia som de bär på. I Närke så har Örebro länge varit den centrala orten som har varit platsen där utvecklingen gått fortast och där flest händelser av rang och betydelse har inträffat. Inte så konstigt att fler intressanta saker inträffar i städer där en större andel personer ur intelligentian möts och dit flera olika slags personer lockas. Fån alla samhällsskikt, från de rika borgarna till tjänstefolket. Låt oss nu blicka vidare på några historiska ögonblick med lokal anknytning till Örebro och Närke, men också faktiskt den lite mindre staden Kumla.

Å 1839 så händer någonting som blir av viss vikt för Kumla som industristad eftersom en produktion av skor påbörjas. Skotillverkning av rang och skor som är mer standardiserade istället för att göras utefter individuella mått och skräddarsys för enskilda kunder. Anders Andersson, en yngling på ynka 16 år påböjar produktionen av skorna och sedan säljs de på marknaden i Örebro. Denna nya form av produktion för skor börjar kallas för partiskomakeri, eftersom skomakaren gör ett helt parti av skor och inte enskilda skor till en enskild person.

Tre år senare införs något som blir en viktig samhällsförändrande reform inom utbildningssektorn, nämligen den så kallade folkskolestadgan. Den inträffar år 1842 och beslutet om allmän folkskola gör att det nu blir obilgatoriskt för alla Sveriges socknar och församlingar, som landet delas in i innan kommuner införs några årtionden senare, att ge alla barn en “grundläggande” skolutbildning.

Året därefter, år 1843 så grundas en tidning i Närke med namnet Nerikes Allehanda. en tidning som finns kvar än idag även om den förstås numera finns att läsa på internet. Det första numret trycks upp i 120 exemplar och ges ut den 4:e mars år 1843. Det består av endast fyra sidor.