Örebro och Närke ur ett historiskt perspektiv

Den som vill lära sig mer om och veta mer om Närkes och Örebros historia kan med fördel vända sig till staden Örebros bibliotek och stadsarkiv. Där finns många gamla fina dokument från förr bevarade.

För den som vill uppleva historien och dess vingslag på ett lite annorlunda vis än i böcker så kan man även vandra runt i Örebro och ta in stadens historiska miljöer. Inte minst slottet går att besöka och titta närmare på.

Örebro är en stad som har varit med om några riktiga milstolpar inom svensk historia. En del viktiga händelser har inträffat i staden och en av dessa är en händelse som var av viktig symbolisk betydelse för den industrialisering som påbörjades i England eller Storbritannien redan på 1750-talet och som sedan spreds i Europa. Nämligen första loket på en järnväg, norrut mot Nora i Dalarna. Sverige var ett ganska fattigt land under 1800-talet och till oss i Sverige nådde industrialiseringen fram ganska sent, ungefär 100 år efter England. När den väl inträffade i Sverige så ledde det till en del framsteg och en spännande utveckling under 1800-talets andra halva som påverkade både den vanliga levnadsstandarden och den fantastiska politiska utvecklingen under slutet av 1800-talet som kulminerade under 1900-talets början med införandet av allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor samt att kungahusets makt på ett högst väsentligt vis minskade och krympte från stort till ganska beskedligt och nästan minimalt. Monarkin behölls i Sverige men mest som en symbolisk position eftersom kungens makt minskade alltmer ju längre tid in på 1900-talet som gick.

Att Sverige inte blev en republik direkt utan att kungahuset behölls som en del av statsskicket och statsbildningen berodde på att kungen inte vågade ta strid för monarkin utan gick med på en lång rad eftergifter. Alternativet, resonerade man från de kungligt vänliga delarna, var att monarkin hade utplånats helt, vilket ansågs värre än att backa på vissa punkter och gå med på eftergifter.